Przejdź do stopki

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Treść


Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).

 
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie (pisemne lub osobiste) jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego przez osoby zainteresowane (małżonków, rodzinę, bliskich).
2.Do wglądu:
 - akt małżeństwa

Opłaty:
Nie pobiera się.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 180 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
4 Art. 19 Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późn. zm.),
?? Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późn. zm.).
 
Uwagi:
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat) są przyznawane na wniosek osób zainteresowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna StychnoData aktualizacji: 03.01.2006 r.
Sprawdził : Radca Prawny Renata Gawęda