Przejdź do stopki

Petycja w sprawie Projektu stałej organizacji ruchu na ulicach: Zdrojowa oraz Jana Wiktora w miejscowości Szczawnica

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 17 lutego 2020 roku na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica zostały złożone petycje Pani Elżbiety Stychno, adresowane do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica oraz Rady Miejskiej w Szczawnicy dotyczące „wady prawnej uniemożliwiającej wprowadzenie w życie Projektu stałej organizacji ruchu na ulicach: Zdrojowa oraz Jana Wiktora w miejscowości Szczawnica”.

 

Tomasz Ciesielka
Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

 

Skan petycji 1 (.pdf)    

Skan petycji 2 (.pdf)

Przekazanie petycji (.pdf)

 

Informacja dotycząca pisma (.pdf)

Pismo informacyjne (.pdf)

 

Odpowiedź (.pdf)

Uchwała (.pdf)