Przejdź do stopki

Oferta Szczawnickiego Chóru Kameralnego 2023 r.

Treść

Oferta Szczawnickiego Chóru Kameralnego 2023 r.

Informujemy, że w dniu 28 marca 2023 roku do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Barokowe Eksploracje 2023 – Opera w Szczawnicy” złożona przez Szczawnicki Chór Kameralny w Szczawnicy.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnym portalu miasta www.szczawnica.pl w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail sekretarz@szczawnica.pl (z dopiskiem w tytule: UWAGI OFERTA) lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34 - 460 Szczawnica.

Barokowe eksploracje 2023 -koncert oratoryjny

 

Oferta Szczawnickiego Chóru Kameralnego 2023 (.pdf)

 

 

opracował: Tomasz Ciesielka

data publikacji: 29 marca 2023r.