Przejdź do stopki

oferta Stowarzyszenia Młodzi Inaczej 60+ - 2015

Treść

Informujemy, że w dniu 12 maja 2015 roku do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 z póżn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wycieczka krajoznawcza - Cudze chwalicie swego nie znacie” złożona przez Stowarzyszenie Młodzi Inaczej 60+ w Szczawnicy .

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnym portalu miasta www.szczawnica.pl w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail promocja@szczawnica.pl (z dopiskiem w tytule: UWAGI OFERTA) lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34 - 460 Szczawnica.


Treść oferty
„Wycieczka krajoznawcza - Cudze chwalicie swego nie znacie”

(plik do pobrania)

 

opracowała: Anna Szczepaniak
data publikacji: 14 maja 2015 r.