Przejdź do stopki

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Treść

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

 

Kogo dotyczy:
Dotyczy osób, które opuściły miejsce pobytu stałego, lub miejsce pobytu czasowego ponad 3 miesiące, a nie dokonały obowiązku wymeldowania się.

 

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące


Formularze / wnioski do pobrania:Opłaty:

Opłata skarbowa – 10 zł za decyzję dot. wymeldowania 1 dorosłej osoby. Opłatę wpłaca się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy

Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem O/Szczawnica nr 6088 1700 0020 0100 0005 8901 01


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14-stu dni od daty jej otrzymania decyzji.


Podstawa prawna :

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 , poz. 993 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071Z późn. zm. ).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Po otrzymaniu wniosku o wymeldowanie Urząd wszczyna i prowadzi postępowanie administracyjne, które kończy się wydaniem decyzji w sprawie.

 

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.