Przejdź do stopki

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

Treść


Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek_o_sprostowaniu_bledu_w_akcie_stanu_cywilnego.doc (27.00 Kb)
2. Załączniki:
  • dokumenty stanowiące podstawę do sprostowania aktu określone przez pracownika USC
3. Do wglądu:
  • dowód osobisty
Opłaty:
  • za wniosek – 5 zł. (w znaczkach skarbowych)
  • za każdy załącznik – 0.50 zł. (w znaczkach skarbowych)
  • zawydaną decyzję – 30 zł. (w znaczkach skarbowych)
 W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W ciągu 3 dni od złożenia dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek,piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wSzczawnicy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji .

Opłata:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Uwagi:
Właściwym do sprostowania aktu stanu cywilnego jest kierownik USC, w którym przechowuje się aktpodlegający sprostowaniu.

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda