Przejdź do stopki

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Treść

07.12.2012 r.

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie założonej przez SOLVER sp. z o.o. zamieszcza się poniższy tekst:

„Pozwani Grzegorz Niezgoda i Kazimierz Zachwieja przepraszają powoda Solver sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach za to, że w liście otwartym z dnia 14 maja 2010 roku zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Szczawnica podali nieprawdę, iż firma Solver sp. z o.o. od początku programu starała się w sposób nieuczciwy wcisnąć Gminie Szczawnica produkt marnej jakości ale dzięki temu tani.”