Przejdź do stopki

Informacja w sprawie solarów dla Szczawnicy

Treść

Informacja w sprawie solarów dla Szczawnicy

W związku z pojawiającymi się różnego rodzaju informacjami na temat solarów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż nie jest prawdą to, że zaniedbaliśmy działania związane z pozyskaniem środków finansowych na realizację tego projektu. Jak donosiła prasa do tej pory nikomu w Polsce nie udało się pozyskać środków na realizację takiego programu ponieważ nasz projekt jest programem nowatorskim zarówno zakresie rozwiązań organizacyjnych jak i prawnych przez co spotkał się on z żywym zainteresowaniem nie tylko mediów ale i instytucji zajmujących się przyznawaniem funduszy. Ze względu na zmiany personalne w instytucjach przydzielających te środki (np. Narodowy fundusz Ochrony Środowiska), nie doszło jeszcze do podjęcia decyzji w sprawie dofinansowania projektu, tym niemniej zaznaczamy, że nasz projekt jest przygotowany prawidłowo pod względem merytorycznym i prawnym i dopełniliśmy wszelkich formalności z właściwym ulokowaniem wniosków. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z przedstawicielami NFOŚ który rozpatruje nasz wniosek i po zajęciu stanowiska przez zarząd funduszu natychmiast przekażemy informację osobom zainteresowanym. Informujemy również, że posiadamy pozytywna decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który gwarantuje nam środki na realizację projektu, ale nie są one wystarczające do osiągnięcia zakładanego minimalnego poziomu dotacji wynoszącego 60%.
Wobec pojawiających się informacji o sprzeniewierzeniu zgromadzonych środków finansowych pozyskanych od mieszkańców informuję, że są to informacje kłamliwe, bowiem wszystkie środki zostały zdeponowane na oprocentowanej lokacje bankowej i są cały czas od dyspozycji osób zainteresowanych. Nie jest tez prawdą plotka, że nie można wycofać się z projektu i odzyskać swoich środków. Wszystkie osoby które chcą to uczynić mogą odzyskać wpłacone udziały powiększone o kwotę uzyskanych odsetek.
Z niecierpliwością oczekujemy na decyzje NFOŚ w sprawie przyznania dotacji i mamy nadzieję, że projekt instalacji solarów zostanie zrealizowany. Niestety nie z naszej winy nie zostanie zrealizowany założony harmonogram realizacji przedsięwzięcia bowiem składając prawidłowo przygotowane wnioski liczyliśmy na ich szybki rozpatrzenie - zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 
 

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Kazimierz Zachwieja Grzegorz Niezgoda