OSP Jaworki

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Jaworki 34-460 Szczawnica
tel. alarmowy: 998
tel. /0…18/ 262 21 76

Straż Pożarna w Jaworkach działa od pierwszych lat powojennych. Wcześniej Jaworki były wioską zasiedloną przez Łemków w związku z tym trudno jest dotrzeć do pełnych informacji o działalności Straży. Pozostała jednak Strażnica oraz sprzęt przeciwpożarowy, z czego można wywnioskować, że taka działalność była prowadzona. OSP w Jaworkach pełni nie tylko funkcje ochrony przeciwpożarowej, uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym tegoż osiedla, co przejawia się w organizowaniu zabaw, zespołów, czy też zbiórek pieniędzy na różne społeczne cele. W latach 70 –tych przy wsparciu ze strony miasta zbudowana została Remiza, która pełni rolę strażnicy oraz miejsca przeznaczonego na działalność kulturalna i zebrania środowiskowe. Znajduje się tam również kawiarnia dla młodzieży oraz część hotelowa. Remiza jest wydzierżawiona, a uzyskane z tego tytułu środki są przeznaczane na pokrycie kosztów statutowej działalności. Na dzień dzisiejszy Straż Pożarna w Jaworkach liczy 40 członków oraz 15 członków drużyny młodzieżowej. Prezesem Zarządu jest Franciszek Królczyk, a Naczelnikiem Jan Krzyśko. Straż Pożarna w Jaworkach działa w systemie zintegrowanym z centrum dowodzenia w Nowy Targu. Jednostka posiada dobrze rozwiniętą współpracę z jednostkami OSP ze Słowacji.

Aktualizacja danych: 29 lipca 2005 r.