Przejdź do stopki

Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwach Jaworki i Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu

Treść

Zadanie nr.1

 

Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwach Jaworki i Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w sołectwach Jaworki i Szlachtowa o łącznej długości 3671,50 mb.

 

Celem realizacji projektu jest poprawa infrastruktury komunalnej poprzez umożliwienie dostępu do infrastruktury wodociągowej a tym samym podniesienie standardu życia mieszkańców obecnie korzystających z własnych ujęć, które w obecnej sytuacji hydrologicznej przy obniżonym poziomie wód gruntowych nie zapewniają dostępu do wody bieżącej. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej bez przyłączy, natomiast w możliwie dużym zakresie tak aby jak największa liczba mieszkańców miała możliwość podłączenia.