Przejdź do stopki

Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwie Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu etap II

Treść

Zadanie nr.2

 

Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwie Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu etap II.

 

Przedmiotem inwestycji jest kolejny etap budowy sieci wodociągowej w sołectwie Szlachtowa o łącznej długości 2884 mb. ( ul: Berech, Łemkowska, Jana Pawła II, Sielska, Wspólna, Kąty) Celem realizacji projektu jest poprawa infrastruktury komunalnej poprzez umożliwienie dostępu do infrastruktury wodociągowej a tym samym podniesienie standardu życia mieszkańców obecnie korzystających z własnych ujęć, które w obecnej sytuacji hydrologicznej  przy obniżonym poziomie wód gruntowych nie zapewniają dostępu do wody bieżącej. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej bez przyłączy, natomiast w możliwie dużym zakresie tak aby jak największa liczba mieszkańców miała możliwość podłączenia.