Przejdź do stopki

Informacja o działalności Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica - tekst odczytywalny maszynowo

Treść

Czym jest Urząd Miasta i Gminy Szczawnica?

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica jest urzędem administracji samorządowej. Zajmuje się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonym dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Czym się zajmujemy?

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica zajmuje się:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, dopisaniem do listy w przypadku wyborów,
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka,
 • realizacją budżetu gminy,
 • obsługą Rady Miejskiej w Szczawnicy,
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów, rolnictwem,
 • sprawami związanymi z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego,
 • sprawami z zakresu promocji, kultury, sportu,
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawaniem licencji na transport taksówką,
 • zarządzeniem kryzysowym,
 • ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem,
 • prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych,
 • sprawami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem i nadzorowaniem placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy oraz stypendiami i zasiłkami szkolnymi.

Jak skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica?

Jeśli chcesz skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica możesz:

 • napisać pismo i wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
 • wysłać e-mail na adres: miasto@szczawnica.pl
 • wysłać wiadomość przy użyciu systemu aPUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /n1oefx6746/SkrytkaESP
 • zadzwonić pod numer telefonu: 18 262 22 03.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica znajduje się przy ulicy Szalaya 103 w Szczawnicy. Sekretariat w którym można składać pisma o uzyskać potrzebne informacje znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną poinformuj pracownika Urzędu o swoich problemach.

Godziny w jakich pracujemy:

 • poniedziałki od godziny 9:00 do 17:00,
 • od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30.

Informacja o działalności Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica - tekst odczytywalny maszynowo (.docx)