Przejdź do stopki

Bezpłatne doradztwo dla NGO

Treść

 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym działającym w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zakopanem. Doradztwo skierowane jest przede wszystkim do:

• organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego i suskiego
• osób fizycznych interesowane przedsiębiorczością społeczną w tym osób bezrobotnych, pracujących i uczących się z terenu wyżej wymienionych powiatów.

Doradztwo obejmuje takie zagadnienia jak:

• budowanie strategii podmiotów ekonomii społecznej
• zarządzanie zespołem w organizacji
• zarządzanie projektami
• tworzenie partnerstw
• kwestie prawne i okołoprawne
• źródła finansowania działalności
• zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
• księgowość, rachunkowość i finanse organizacji
• tworzenie biznesplanu
• marketing i PR.


Serdecznie zachęcam do korzystania proponowanych form wsparcia oraz wizyty w Biurze MOWES w Zakopanem.
 

Bezpłatne doradztwo w Zakopanem (.doc)

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację BIS

Zakopane 34-500, ul. Kasprusie 35a
Pokój 123, I piętro
poniedziałek-piątek 9.00-14.00
mowes.zakopane@bis-krakow.pl
tel. 530 962 517