Przejdź do stopki

Wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Treść

Wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 

Kogo dotyczy:
Dotyczy osób, które wyjeżdżają na pobyt czasowy za granicę.

 

Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony druk „Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące”.
2. Dowód osobisty.
3. Książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50-ciu lat).


Formularze / wnioski do pobrania:
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące            .PDF


Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

Art.15 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę należy dokonać osobiście.

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.