Przejdź do stopki

Linki

Treść

www.flisacy.com.pl  -  Spływ łodziami flisackimi
www.pkl.pl  -  Kolej Linowa  na Palenicę
www.pieninyszczawnica.pl - Porozumienie "Pieniny-Szczawnica Zdrój"
www.pieninypn.pl  - Pieniński Park Narodowy
www.szlachtowa.pl  - Strona o Szlachtowej
www.szczawnica.nrs.pl - Szczawnica - baza noclegowa
www.niedzica.pl  - Turystyka w Niedzicy
www.czorsztyn-ski.com.pl - Ośrodek Rekreacyjny Czorsztyn -Ski                   
www.stadninarajd.pl - Stadnina Koni RAJD
www.szewczyktravel.pl/ - Centrum Organizacji Turystyki SzewczykTravel
www.pttkszczawnica.pl - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
www.pieniny24.pl - Portal informacyjny o Pieniach

www.portpienin.pl  - Spływy kajakowe i pontonowe Dunajcem

 

Instytucje państwowe

 1. Ministerstwo Finansów
 2. Ministerstwo Gospodarki
 3. Ministerstwo Gospodarki Morskiej
 4. Ministerstwo Budownictwa
 5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 6. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 7. Ministerstwo Obrony Narodowej
 8. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 9. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 11. Ministerstwo Skarbu Państwa
 12. Ministerstwo Sportu
 13. Ministerstwo Sprawiedliwości
 14. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 15. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 16. Ministerstwo Środowiska
 17. Ministerstwo Transportu
 18. Ministerstwo Zdrowia
 19. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 20. Agencja Nieruchomości Rolnych
 21. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 22. Agencja Rynku Rolnego
 23. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 24. Agencja Wywiadu
 25. Centrum Informacji Europejskiej
 26. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 27. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 28. Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 29. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 30. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 31. Główny Inspektorat Sanitarny
 32. Główny Inspektorat Weterynarii
 33. Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 34. Główny Urząd Miar
 35. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 36. Główny Urząd Statystyczny
 37. Instytut Pamięci Narodowej
 38. Instytut Energii Atomowej
 39. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 40. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 41. Komenda Główna Policji
 42. Komenda Główna Straży Granicznej
 43. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
 44. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 45. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 46. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 47. Najwyższa Izba Kontroli
 48. Narodowy Bank Polski
 49. Narodowy Fundusz Zdrowia
 50. Państwowa Agencja Atomistyki
 51. Polska Agencja Prasowa
 52. Polska Akademia Nauk
 53. Polski Komitet Normalizacyjny
 54. Polskie Centrum Akredytacji
 55. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 56. Rządowe Centrum Legislacji
 57. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
 58. Rzecznik Praw Obywatelskich
 59. Sąd Najwyższy
 60. Trybunał Konstytucyjny
 61. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 62. Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
 63. Urząd Dozoru Technicznego
 64. Urząd Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 65. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 66. Urząd Lotnictwa Cywilnego
 67. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 68. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 69. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 70. Urząd Regulacji Energetyki
 71. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty
 72. Urząd Służby Cywilnej
 73. Urząd Transportu Kolejowego
 74. Urząd Zamówień Publicznych
 75. Wyższy Urząd Górniczy
 76. Zakład Ubezpieczeń Społecznych