Przejdź do stopki

PZERiI oddział w Szczawnicy

Treść

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Szczawnicy ul. Szalaya 84 34-460 Szczawnica Związek jak sama nazwa wskazuje zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów. Celem jego działalności jest : · poprawienie ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi, · organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, · reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa. Dla osiągnięcia swych celów Związek m.in.: - prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych, - tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe - prowadzi związkową kasę pogrzebową, - może otrzymywać dotacje, darowizny itp. Swoją działalnością Zarząd obejmuje rozległy teren Ochotnicy, Tylmanowej, Krościenka i Szczawnicy i zrzesza 328 osób. Zarząd Składa się z 11 osób w tym 5 osób to Prezydium. Przewodniczącą jest Pani Anna Żabierek Przy Zarządzie działają dwie komisje problemowe: - Komisja Socjalno - Bytowa - Komisja Kulturalno-Oświatowa i organizacji wolnego czasu. Zarząd nie otrzymuje żadnych dotacji, czy darowizn. Działalność finansowa prowadzona jest tylko w ramach zebranych własnych środków - składek członkowskich w wysokości 15.- zł.. Mimo tak skromnego budżetu, co roku udziela około 10 zapomóg dla najbiedniejszych na wykup lekarstw. W okresie przedświątecznym członkowie Zarządu oraz Komisji Socjalno - Bytowej odwiedzają najstarszych, obłożnie chorych członków obdarowując ich upominkami świątecznymi o symbolicznej wartości. Dla osób zamożniejszych – starszych wysyłane są pocztą życzenia świąteczno-noworoczne. Ponadto organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze, pielgrzymki oraz spotkania opłatkowe, Dzień Kobiet, i Międzynarodowy Dzień Inwalidy, który jest obchodzony 21 marca. Zarząd załatwia dla inwalidów I, II i III grupy inwalidzkiej wczasy rehabilitacyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Co roku z wczasów tych korzysta około 30 osób, które lecząc się, dodatkowo poznają walory uzdrowiskowe różnych miejscowości.

Aktualizacja danych: 29 lipca 2005 r.