Przejdź do stopki

Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Treść

Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

Kogo dotyczy:
Osoby przebywające czasowo na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

 

Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące
3. Potwierdzenie zamieszkiwania przez osobę , której przysługuje tytuł prawny do lokalu
4. Dokument potwierdzający tytuł prawy do lokalu
5. Podanie o wydanie zaświadczenia
Uwaga:
Osoby dokonujące zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące otrzymują z urzędu potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy ( nie muszą wypełniać podania ).Formularze / wnioski do pobrania:
Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy        .DOC           .PDF 


Opłaty:

Opłata skarbowa 17 zł za zaświadczenie.

Za poświadczenie wydawane w chwili zameldowania z urzędu opłaty skarbowej nie pobiera się .
 


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Od ręki.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

§11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 236 poz. 1999 ).
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
-
 


Opracowała: 
Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.