Przejdź do stopki

Zaśw. w sprawie zgodności wybudowanego obiektu z miejscowym planem zagosp. przestrzennego

Treść


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek  o wydanie zaświadczenia własnoręcznie sporządzony.
2.  Inwentaryzacja budynku.                                                

Opłaty:
za podanie - 5zł (w znaczkach skarbowych)
za każdy załącznik  - 0,50 zł (w znaczkach skarbowych)
za wydanie zaświadczenia - 11 zł (w znaczkach skarbowych)

Uwaga:
zwolnione z opłaty są zaświadczenia dotyczące terenów mieszkaniowych
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Nr pokoju: 12
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.29

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek,  piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

Podstawa Prawna:
Art. 48 ustawy prawo budowlane / Dz.U z 2003 r. Nr.207 poz.2016 z późn. zmianami /
Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/

Uwagi:

Opracował:  Inspektor Jacek Pałka 
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006r.