Przejdź do stopki

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Treść

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby zainteresowanej własnoręcznie sporządzony.

Do wglądu:
-

Opłaty:

- Koszt operatu szacunkowego
- Cena nabycia
- Koszty notarialne i opłat sądowych


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Jolanta Poręba
nr pokoju: 15, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 29


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 7, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy


Podstawa prawna :

Art.37 ust.2 pkt. 1 i art.34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. poz.261 poz.2603 /
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Sprzedaż lokali następuje na podstawie Uchwały Nr 194/XXXIII/01 Rady Miasta Szczawnica z dnia 17.09.2001r. Nabywcom przysługuje bonifikata w wysokości 25 % ceny lokalu mieszkalnego ustaloną w trybie art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powyższą cenę obniża się o kolejne 25 % w razie zapłaty przez nabywcę całości należnej kwoty przed zawarciem umowy notarialnej. Bonifikaty nie mają zastosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przedszkola przy ul. J. Wiktora w Szczawnicy. Nie zostały przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku Agronomówka w Szlachtowej przy ul. Cieśliska.

 


Opracowała:  Jolanta Poręba - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził:
Rafał Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 30.06.2011 r.