Interpelacja I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Warzechy, dotycząca weryfikacji przewoźników na terenie Miasta i Gminy Szczawnica złożona podczas XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Interpelacja (.pdf)

Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej (.pdf)

Pismo Burmistrza (.pdf)