Przejdź do stopki

Infrastruktura

Treść

Miasto ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i komunalną. Posiada wodociąg miejski i kanalizacje. Z wodociągu miejskiego korzysta 80% mieszkańców miasta, natomiast skanalizowane jest około 70% . ma to duży wpływ na ochronę środowiska w mieście które jest uzdrowiskiem, dla którego atutem jest czyste powietrze, a także czyste wody w potokach i rzekach. Zbudowana i oddana do użytku w 1999 roku nowoczesna oczyszczalnia ścieków poprawi znacznie czystość wód płynących. Miasto konsekwentnie dąży do zmian kotłowni opalanych koksem i węglem na olejowe co poprawi czystość powietrza. Większość budynków: instytucji i prywatnych zlokalizowanych w centrum uzdrowiska posiada już ogrzewanie olejowe. Prywatni właściciele pensjonatów i budynków mieszkalnych systematycznie wymieniają kotłownie koksowo-węglowe na olejowe, gazowe lub elektryczne. Miasto posiada własne wysypisko śmieci, aby zwiększyć jego żywotność od 1998 roku prowadzona jest segregacja odpadów komunalnych. Wybudowana w ostatnich latach nowoczesna centrala telefoniczna pozwoliła na stelefonizowanie większości obszaru miasta. W mieście funkcjonuje regularna linia komunikacji autobusowej PKS.