Przejdź do stopki

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Treść

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wypis / wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


Formularze / wnioski do pobrania:
- Wniosek o wypis / wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego       DOCX      PDF   (kliknij aby pobrać)

 

Do wglądu:
-

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
1. od wypisu:
a. do 5 stron – 30 zł
b. powyżej 5 stron – 50 zł
2. od wyrysu:
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 – 20 zł
b. nie więcej niż – 200 zł

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy.
Numer rachunku: PKO Bank Polski S.A. 89 1020 2892 0000 5202 0825 8305 po wykonaniu wypisu / wysysu oraz określeniu kwoty przez pracownika odpowiedzialnego.

Kasa czynna:
Poniedziałek 9:00 - 15:30
Wtorek - Piątek 8:00- 14:00


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Referatu Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Marta Słabiak
nr pokoju: 207, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 28


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 113, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Brak


Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741)

Uwagi i dodatkowe informacje:
-
 


Opracowała:  Marta Słabiak
Wprowadził: Marcin Ciesielka
Data aktualizacji: 20.01.2023 r.