Przejdź do stopki

Zbycie nieruchomości w drodze przetargu

Treść

Zbycie nieruchomości  w drodze przetargu.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby zainteresowanej własnoręcznie sporządzony lub sprawa wszczęta z urzędu

 

Do wglądu:
-

Opłaty:

- cena nabycia
- koszty notarialne i opłat sądowych


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Jolanta Poręba
nr pokoju: 15, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 29


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 7, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu


Podstawa prawna :

Art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004 r. poz.261 poz.2603 /
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Rozpatrując sprawę Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada ją do zaopiniowania stosownym Komisjom Rady Miejskiej w Szczawnicy / wymagane 2 pozytywne opinie /. Po przygotowaniu dokumentacji / ewentualnego podziału, wyceny/ Rada Miejska podejmuje stosowną uchwałę o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia w drodze przetargu. Wywieszenie wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni i informacja w prasie oraz na stronie internetowej.
Ogłoszenie o przetargu / co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Przeprowadzenie przetargu. Wyznaczenie terminu sporządzenia umowy notarialnej / 21 dni od dnia przetargu /.
 


Opracowała:  Jolanta Poręba - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził:
Rafał Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 30.06.2011 r.