Przejdź do stopki

Interpelacja Radnego - Jacka Gębali złożona w dniu 29 maja 2023 dotycząca wykonania nowej lub modernizacji istniejącej nawierzchni drogi na terenie Osiedla Połoniny orz doświetlenia Osiedla Połoniny, w szczególności od wyjazdu z ul. Św. Krzyża do bloku nr

Treść

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2023 roku, radny Jacek Gębala złożył interpelację dotyczącą wykonania nowej lub modernizacji istniejącej nawierzchni drogi na terenie Osiedla Połoniny orz doświetlenia Osiedla Połoniny, w szczególności od wyjazdu z ul. Św. Krzyża do bloku nr 3. Radny zwrócił się także o wymianę kloszy w istniejących lampach.    

Interpelacja znajduje się w załączniku.

Interpelacja Jacka Gębali (.pdf)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał interpelację Burmistrzowi Miasta i Gminy, wraz z pismem z dnia 30 maja 2023 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Pismo do Burmistrza (.docx)