Przejdź do stopki

Informacja dotycząca stanu zaawansowania prac nad projektem

Treść

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZAAWANSOWANIA PRAC NAD PROJEKTEM
„OGRANICZENIE  NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH űRÓDEŁ  ENERGII PRZEZ ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA Z UŻYCIEM INSTALACJI SOLARNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA”

 

           Zarząd Stowarzyszenia „EKO Szczawnica” informuje, że przeanalizował dokładnie sytuację związaną z pozyskaniem środków  na realizację programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych będących własnością miasta”. Ze strony miasta oraz zarządu stowarzyszenia zostały dopełnione wszelkie wymogi aby uzyskać dofinansowanie na realizację programu. W chwili obecnej posiadamy decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielenie częściowo umarzalnej pożyczki na realizację przedsięwzięcia, natomiast mimo złożenia pełnej dokumentacji nie otrzymaliśmy decyzji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasz wniosek do EkoFunduszu o przyznanie dotacji jest przedmiotem ponownych rozważań zarządu EkoFunduszu, bowiem EkoFundusz stawia wymóg aby właścicielami solarów  i instalacji solarnych były jednostki będące właścicielami obiektów, przy czym dotację można przyznać na projekt w którym zostanie wykonana instalacja solarna o powierzchni co najmniej 50m2. Zaproponowane przez nas rozwiązania prawne uzyskały akceptację EkoFunduszu, ale wątpliwości budzi kwestia użytkowania solarów przez odbiorców indywidualnych w ramach systemu zbiorowego.

 

          Burmistrz Miasta i Gminy oraz Zarząd „EKO Szczawnica” informują, że w dalszym ciągu prowadzą intensywne działania na rzecz jak największego dofinansowania projektu. O stanie prac nad projektem będziemy informować na bieżąco. Przypominamy, że udział w programie jest realizowany na zasadzie dobrowolności. W przypadku nie uzyskania satysfakcjonującego dofinansowania (co najmniej 60%) zwrócimy się do Państwa z zapytaniem o dalszą chęć uczestniczenia w programie, natomiast w przypadku uzyskania takiego dofinansowania program będzie realizowany na zasadach ustalonych w toku spotkań konsultacyjnych.