Przejdź do stopki

Wpisanie wyborcy w części A rejestru wyborców

Treść

Wpisanie wyborcy w części A rejestru wyborców

 

Kogo dotyczy:
Procedura dotyczy obywateli polskich zamieszkujących stale na terenie miasta bez zameldowania na pobyt stały.

 

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wpisanie w części A rejestru wyborców
- Dowód osobisty

Formularze / wnioski do pobrania:
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A         .DOC          .PDF


Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
3 dni


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru wyborców w części A przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji ( art. 13 ust 3 ustawy )


Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolirej Polskiej ( Dz. U. Nr 46 poz 499 z późn. zm. )
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. W sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2004 r. Nr 42 poz. 388 )

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
-


Opracowała: 
Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.