Przejdź do stopki

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pod względem zgodności z ustaleniami planu ...

Treść

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pod względem zgodności z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi

 

Wymagane dokumenty:
- Wniosek wraz z załącznikami (są określone we wniosku)
- Wstępny projekt podziału nieruchomości, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
- Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.Formularze / wnioski do pobrania:
1. Wniosek o wyrażenie opinii w zakresie zgodności proponowanego podziału działki        .DOC         .PDF    (kliknij aby pobrać)

 

Do wglądu:
-


Opłaty:

Brak.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Krzysztof Jurkowski
nr pokoju: 15, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 29


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 7, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Na postanowienie przysługuje wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Podstawa prawna :

art. 93 ust 4 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2010 r. Nr.102 poz.651 /, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071/
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
-
 


Opracowała:  Krzysztof Jurkowski - Podinspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził:
Rafał Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 30.06.2011 r.