wróć

Numery telefonów

Numery telefonów w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
 
Godziny przyjęć:     poniedziałek   09:00 - 16:00
                              piątek            08:00 - 10:00
 
burmistrz@szczawnica.pl
 
Imię i Nazwisko
Stanowisko
 
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr  Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Miasta i Gminy
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
114 , I p
 
 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
vburmistrz@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
inż. Grzegorz Czaja
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
 
Kierownik referatu RIOŚ
34
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
111 , I p

 

Sekretarz Miasta i Gminy
sekretarz@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr Tomasz Ciesielka
Sekretarz Miasta i Gminy
33
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
112 , I p
skarbnik@szczawnica.pl
 
Imię i Nazwisko
Stanowisko
 
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr Marta Brząkała
Skarbnik Miasta i Gminy
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
010 , I p

Inspektor Ochrony Danych
iod@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Marcin Ciesielka
Inspektor Ochrony Danych
20
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
108 , I p
 
 

Sekretariat
sekretariat@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Sylwia Mastalska
Specjalista
21
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
113,  I p
    FAX 18 262-25-30  

 

 

 

Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
podatki@szczawnica.pl

budzet@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr.pok
Grzegorz Politowicz
p.o. Kierownika Referatu, Zastępca Skarbnika
26
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
010, parter
Bernadetta Psonak
 
Główny specjalista
 
40
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
009, parter
Krystyna Gabryś
/ kasa /
Inspektor
38
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
013 kasa, parter
Joanna Zachwieja
/ gospodarka odpadami, księgowość wydatków/
Podinspektor
36
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
007, parter
Jolanta Nizielska-Mrugała
/ księgowość podatkowa /
Podinspektor
16
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
007, parter
Anna Owsianka
/ podatki osoby prawne, kontrola /
Inspektor
36
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
007, parter
Agnieszka Naglik
/ budżet miasta /
Inspektor 14
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
010, parter
Julia Ciesielka
/ podatki osoby fizyczne
środki transportu /
Inspektor 15
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
007, parterReferat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Jolanta Poręba
Inspektor
29
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
207 , II p
mgr inż. Michał Kochan
Inspektor
35
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
206, II p
inż. Marta Słabiak
Inspektor
28
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
207, II p
Janina Mastalska
/ drogi /
Inspektor

 37

18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
207, II p
Tomasz Kanclerski
Podinspektor
30
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63 
207, II p
mgr Małgorzata Kita
/ infrastruktura /
Inspektor 35
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
206, II p
mgr inż. Wojciech Pałka
/ środki pomocowe /
Inspektor 19
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
206, II p
mgr Diana Dębska
/ zamówienia publiczne /
Inspektor 37
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
207, II p
         

 
 
 
Stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
promocja@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
inż. Sylwia Piekarczyk
/promocja, turystyka, kultura
i sport/
Podinspektor
32
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
206, II p


 
Referat Spraw Obywatelskich w skład którego wchodzi USC
usc@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Joanna Stychno-Ciesielka
/ usc /
Kierownik
 27
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
006, parter
Lucja Czaja
/ ewidencja ludności /
Inspektor
 23
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
006, parter
Anna Szczepaniak
/ działalność gospodarcza /
Inspektor
 41
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
110, I p

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny
kadry@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Katarzyna Madeja
/ kadry /
Inspektor
31
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
109,  I p
Maria Niezgoda
/ Rada Miejska /
 
Inspektor
25
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
000, parter
 
 
Sylwia Mastalska
/ sekretariat /
Specjalista
21
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
113, I p
Rafał Szatkowski
Informatyk
20
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
108, I p

 

 

Referat Oświaty
oswiata@szczawnica.pl
 
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Paulina Mogilska-Słowik
Kierownik referatu

81 

18 262 20 81
ul.Szalaya 103
Iwona Wolska
zastępstwo za
Kinga Zachwieja-Nosal
Podinspektor

81

18 262 20 81
ul.Szalaya 103

Agnieszka Olędzka

Podinspektor

81

18 262 20 81
ul.Szalaya 103

 

Straż Miejska
strazmiejska@szczawnica.pl
 
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Jerzy Janowicz
Komendant
 
18 262 12 07
666 058 080
ul.Szalaya 103
Ewa Nalepa
Specjalista
 
18 262 12 07
666 059 090
ul.Szalaya 103
Jakub Gębala
Starszy strażnik
 
18 262 12 07
666 059 090
ul.Szalaya 103