Przejdź do stopki

Numery telefonów

Treść

Numery telefonów w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Godziny przyjęć:  

  • poniedziałek: 09:00 - 16:00
  • piątek: 08:00 - 10:00

adres e-mail: burmistrz@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
 
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr Bogdan Szewczyk
Burmistrz Miasta
i Gminy
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
114 , I p
 
 

 

Sekretarz Miasta i Gminy

adres e-mail: sekretarz@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr Tomasz Ciesielka
Sekretarz Miasta i Gminy
33
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
112 , I p

 

Skarbnik Miasta i Gminy Szczawnica

adres e-mail: skarbnik@szczawnica.pl

 
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
 
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr Marta Brząkała
Skarbnik Miasta i Gminy  
14
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
010 , I p

 

 

Sekretariat

adres e-mail: sekretariat@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Sylwia Mastalska
Specjalista
21
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
113,  I p
    FAX 18 262-25-30  

 

Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków

podatki@szczawnica.pl

budzet@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr.pok
Grzegorz Politowicz
Zastępca Skarbnika,
Kierownik Referatu
26
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
010, parter
Bernadetta Psonak
 
Główny specjalista
 
40
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
009, parter
Krystyna Gabryś
/ kasa /
Inspektor
38
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
013 kasa, parter
Joanna Zachwieja
/ gospodarka odpadami, księgowość wydatków/
Podinspektor
36
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
007, parter
Anna Owsianka
/ podatki osoby prawne, kontrola /
Inspektor
36
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
007, parter
Agnieszka Naglik
/ budżet miasta /
Inspektor 12
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
010, parter
Julia Ciesielka
/ podatki osoby fizyczne
środki transportu /
Inspektor 15
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
 
007, parterReferat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Jolanta Poręba
Inspektor
29
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
207 , II p
inż. Marta Słabiak
Inspektor
28
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
207, II p
Joanna Zaziąbło
 
Inspektor

 37

18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
206, II p
Patrycja Jedyk
Podinspektor
18
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63 
201, II p
mgr Małgorzata Kita
Inspektor 18
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
201, II p
mgr inż. Wojciech Pałka
/ środki pomocowe /
Inspektor 19
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
206, II p
mgr Diana Dębska
/ zamówienia publiczne /
Inspektor 29
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
207, II p
Jacek Zborowski podinspektor 30 18 262 22 03 101, I p
Magdalena Nowaczyk podinspektor 30 18 262 22 03 207, II p

 
 
 
 

Referat Spraw Obywatelskich w skład którego wchodzi USC

usc@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Joanna Stychno-Ciesielka
/ usc /
Kierownik
 27
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
006, parter
Lucja Czaja
/ ewidencja ludności /
Inspektor
 23
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
006, parter
Adriana Kaliciecka
/ działalność gospodarcza /
Inspektor
 
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
110, I p

 


Referat Organizacyjno-Administracyjny


kadry@szczawnica.pl

 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Aneta Maciąga
/ kadry /
Podinspektor
31
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
109,  I p
Kinga Lorczyk
/ Rada Miejska /
 
Inspektor
25
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
000, parter
 
 
Sylwia Mastalska
/ sekretariat /
Specjalista
21
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
113, I p
Rafał Szatkowski
Informatyk
20
18 262 22 03
18 262 24 62
18 262 25 14
18 262 23 63
108, I p

 

Referat Oświaty

oswiata@szczawnica.pl
 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Anna Szczepaniak
Kierownik referatu

81 

18 262 20 81
ul.Szalaya 103
Kinga Zachwieja-Nosal
Podinspektor

81

18 262 20 81
ul.Szalaya 103

Agnieszka Olędzka

Podinspektor

81

18 262 20 81
ul.Szalaya 103

 

Straż Miejska

strazmiejska@szczawnica.pl
 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Jerzy Janowicz
Komendant
 
18 262 12 07
666 058 080
ul.Szalaya 103
Ewa Nalepa
Starszy inspektor
 
18 262 12 07
666 059 090
ul.Szalaya 103
Katarzyna Ciesielka
Młodszy strażnik
 
18 262 12 07
666 059 090
ul.Szalaya 103