Przejdź do stopki

Oferta PTTK Oddział Pieniński 2018 r.

Treść

Oferta PTTK Oddział Pieniński 2018 r.

Informujemy, że w dniu 19 września 2018 roku do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Renowacja szlaków pieszych górskich na terenie gminy Szczawnica” złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pieniński w Szczawnicy.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnym portalu miasta www.szczawnica.pl w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail dzgospodarcza@szczawnica.pl (z dopiskiem w tytule: UWAGI OFERTA) lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34 - 460 Szczawnica.


Treść oferty „Renowacja szlaków pieszych górskich na terenie gminy Szczawnica”
(plik do pobrania)

 

opracowała: Anna Szczepaniak

data publikacji: 24 września 2018 r.