Przejdź do stopki

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Treść


Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.


Wymagane dokumenty:
1. „Wnioseko zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego”.
 Wniosek_o_skrocenie_terminu.rtf (11.23 Kb)
2. Załączniki:
Dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku.
Opłaty:
  • za wniosek – 5 zł. (w znaczkach skarbowych)
  • za każdy załącznik – 0.50 zł. (w znaczkach skarbowych)
  • za wydanądecyzję -30 zł. (w znaczkach skarbowych)
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
3 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz.7.30 do godz. 16.30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego wKrakowie za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14dni oddnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
art.4ustawyz dnia 25 lutego 1964roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku, Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) .

Uwagi:
Ważnymi względami przemawiającymi za skróceniem terminu ustawowego może być ciąża kobiety, poważna choroba jednego z nupturientów lub najbliższego członka rodziny, podeszły wiek nupturientów.

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda