Przejdź do stopki

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Treść

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

 

Kogo dotyczy:
Dotyczy osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, które przed zamierzonym końcem pobytu opuszczają miejsce pobytu czasowego.

 

Wymagane dokumenty:
1. Druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące” (Pu-E-4) (osoby niepełnoletnie są wpisywane do formularza wniosku jednego z rodziców).
2. Dowód osobisty.
3. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą).


Formularze / wnioski do pobrania:
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące            .PDF


Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Od ręki.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

Podstawa prawna : art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.