Przejdź do stopki

Zbycie części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyle

Treść

Zbycie części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego własnoręcznie sporządzony.

 

Do wglądu:
-

Opłaty:

- koszty podziału i wyceny
- cena nabycia
- koszty notarialne i opłat sądowych


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Jolanta Poręba
nr pokoju: 15, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 29


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 7, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje


Podstawa prawna :

Art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004 r. poz. 261 poz. 2603 /
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Rozpatrując sprawę Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada ją do zaopiniowania stosownym Komisjom Rady Miejskiej w Szczawnicy. Po przygotowaniu dokumentacji / ewentualnego podziału, wyceny/ Rada Miejska podejmuje stosowną uchwałę. Po jej podjęciu przygotowuje się protokół uzgodnień, który jest podstawą do zawarcia umowy notarialnej.
 


Opracowała:  Jolanta Poręba - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził:
Rafał Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 30.06.2011 r.