Przejdź do stopki

Wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Treść

Wydanie dowodu osobistego dla dziecka

 

Kogo dotyczy:
Dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm – 4,50 cm
3. Pokwitowanie wpłaty za dowód osobisty
4. Odpis aktu urodzenia, jeżeli został on sporządzony poza miejscem, gdzie osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego


Formularze / wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego     .PDF 


Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Podstawa prawna :

Art. 34 ust 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. O ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 lat składają wniosek o dowód osobisty w obecności rodzica.

Dla dzieci , które nie ukończyły 13 lat mogą rodzice ubiegać się o wydanie dowodu osobistego . W tym przypadku niezbędna jest obecność obydwojga rodziców przy składaniu wniosku. 

Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:
- bez nakrycia głowy – wyjątek: dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
- bez okularów z ciemnymi szkłami – wyjątek: dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności
- głowa w lewym pół profilu z widocznym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz

 

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.