Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej 364851K w km od 0+000 do 0+463 ul. Jana Pawła II w m. Szlachtowa

Treść

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 364851K w km od 0+000 do 0+463 ul. Jana Pawła II w m. Szlachtowa” w wysokości 295 146,00 zł.

Zadanie obejmuje:

1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznych na początku remontowanego odcinka i odcinkach mostowych, miejscowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość ok 8-10 cm;

2. ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne;

3. Ułożenie nawierzchni z warstwy mieszanek bitumiczno-grysowych;

4. ułożenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

5. regulacja studzienek kanalizacyjnych oraz miejscowe odmulenie prawostronnego rowu odwadniającego.

6. montaż szerokiego systemowego progu zwalniającego.

Podczas realizacji inwestycji wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu dla mieszkańców, która umożliwi dojazd Mieszkańców do posesji. Planowane jest zakończenie prac budowlanych w lipcu 2024 roku, natomiast oddanie do użytkowania planowane jest do 30.09.2024 . Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo ZIBUD Sp. z o.o. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 634 150,49 zł.