Przejdź do stopki

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Treść

Uchwała nr 309 program azbestowy (.pdf)

 

Wniosek o bezpłatny odbiór odpadów zawierających azbest (.doc)

Realizacja Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Szanowni Mieszkańcy,

Pragniemy poinformować, ze w tym roku Miasto i Gmina Szczawnica zrealizowało zadanie pt. Program usuwania azbestu z Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2023, zadanie było realizowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.