Przejdź do stopki

Petycja w sprawie wskazania miejsc krótkotrwałego parkowania dla pacjentek gabinetu lekarskiego położonego przy ul. J. Wiktora w "Projekcie stałej organizacji ruchu na ulicach: Zdrojowa oraz Jana Wiktora w miejscowości Szczawnica"

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 27 lutego 2020 roku na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica została złożona petycja Pana Marka Stychno, dotycząca „wskazania miejsc krótkotrwałego parkowania dla pacjentek gabinetu lekarskiego położonego przy ul. J. Wiktora w „projekcie stałej organizacji ruchu na ulicach: Zdrojowa oraz Jana Wiktora w miejscowości Szczawnica”.”.

Tomasz Ciesielka
Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

 

Petycja (.pdf)

Przekazanie petycji (.pdf)

 

Informacja dot. pisma (.pdf)

Pismo informacyjne (.pdf)

 

Odpowiedź (.pdf)

Uchwała petycja (.pdf)