Przejdź do stopki

Zameldowanie na pobyt stały

Treść

Zameldowanie na pobyt stały

 

Kogo dotyczy:
Osób zamieszkujących w określonej miejscowości z zamiarem stałego przebywania.

 

Wymagane dokumenty:
- Wypełniony formularz E1 „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
- Poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
- Dowód osobisty, lub odpis aktu urodzenia w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego
- Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej).
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie.


Formularze / wnioski do pobrania:
Zgłoszenie pobytu stałego          .PDF


Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

Art. 10 ust. 1, art.11 ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
1. Zmiana adresu miejsca pobytu stałego powoduje konieczność wymiany dowodu osobistego, który jest unieważniany po 3 miesiącach od dokonania zmiany adresu zameldowania na pobyt stały.
2. Właściciel lub inna osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu potwierdza na druku zameldowania fakt przebywania pod tym adresem osoby meldującej się.
 

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.