Przejdź do stopki

Interpelacja Radnego Wiesława Warzechy złożona podczas LXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2023 roku.

Treść

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2023 roku, radny Wiesław Warzecha złożył interpelację - zapytanie w sprawie zmiany lokalizacji wiaty przystankowej w ciągu DP1636K w Szczawnicy przystanek Malinów. W uzasadnieniu Radny napisał, iż mieszkańcy zbiegu ulic Szczawnica Szlachtowska  i Szlachtowa Łemkowska w Malinowie zwracają się z prośbą o likwidację wiaty przystankowej. Powodem jest zakłócanie ciszy nocnej przez osoby, które przebywają tam w nocy (spożywania alkoholi, krzyki, zaczepianie przechodniów). W dalszym tłumaczeniu Radny zaproponował przeniesienie wiaty przystankowej do Pienin na miejsce nowo wyznaczonego przystanku przy wyjeździe ze Szczawnicy, koło Kotońki.

Interpelacja znajduje się w załączniku.

Interpelacja radnego Wiesława Warzechy_1_28.09.2023 (.pdf)

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał interpelację Burmistrzowi Miasta i Gminy, wraz
z pismem z dnia 28 września 2023 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Pismo przekazujęce interpelację radnego Wiesława Warzechy_1_28.09.2023 (.pdf)

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelację radnej w piśmie znak RIOŚ.7243.14.2023.DD
z dnia 4 października 2023 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Odpowiedź Burmistrza na interpelację Wiesława Warzechy_1 (.pdf)