Przejdź do stopki

Zbycie części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagosp. nieruchomości przyległej

Treść


Wymagane dokumenty:
1. wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego własnoręcznie sporządzony.

Opłaty:
  • koszty podziału i wyceny
  • cena nabycia
  • koszty notarialne i opłat sądowych
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Nr pokoju: 12
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.29

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
Wtorek, środa, czwartek,  piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30
 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa Prawna:
Art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004 r. poz. 261 poz. 2603 /

Uwagi :
Rozpatrując sprawę Burmistrz przedkłada ją do zaopiniowania stosownym Komisjom Rady Miasta Szczawnica. Po przygotowaniu dokumentacji / ewentualnego podziału, wyceny/ Rada Miasta podejmuje stosowną uchwałę. Po jej podjęciu przygotowuje się protokół uzgodnień, który jest podstawą do zawarcia umowy notarialnej.

Opracował:  Inspektor Jolanta Poręba
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006r.