Przejdź do stopki

Podpisano umowę na zakup i montaż instalacji solarnych

Treść

W środę 09 grudnia br. w sali widowiskowej Kina Pieniny zawarta została pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a myślenicką firmą SKORUT Import-Eksport Sp. z o.o., umowa na zakup i montaż instalacji solarnych dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych.
Umowa podpisana została przez Burmistrza Szczawnicy – Grzegorza Niezgodę i Prezesa firmy Skorut - Adama Skoruta przy współudziale Przewodniczącego Rady Miejskiej – Kazimierza Zachwiei pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Eko Szczawnica”.

Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda przedstawił zgromadzonym w sali kinowej gościom oraz licznie przybyłym mieszkańcom szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez władze lokalne na przestrzeni 2,5 roku działań w ramach realizowanego programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych”.
W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił, iż program dot. tzw. „solarnej Szczawnicy” jest bez wątpienia „programem dla wytrwałych” zarówno w odniesieniu do władz samorządowych, które swoją determinacją i staraniami dążyli do zaistnienia programu w Szczawnicy, jak i do mieszkańców, którzy to tego projektu przystąpili i którzy mimo długiego okresu oczekiwania na zakończenie podjętych w 2007 r. procedur nie wycofali się z przedsięwzięcia.
„Innowacyjny w skali kraju program Solarna Szczawnica obejmie swym zasięgiem 370 obiektów, na których ogółem zamontowane zostaną 1574 sztuki kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 3600m2. Realizacja przedsięwzięcia możliwa będzie dzięki pozyskanej przez władze Szczawnicy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4 217 660 zł oraz dzięki pożyczce otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 3 473 000 zł oprocentowanej w skali 4% z możliwością jej umorzenia do wysokości 35%” - mówił Burmistrz Grzegorz Niezgoda

W dalszej części uroczystości głos zabrał prezes spółki SKORUT – Adam Skorut, Przewodniczący Rady Miejskiej – Kazimierz Zachwieja oraz Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Jan Golba.
„Szczawnica stała się z dniem dzisiejszym solarną stolicą Polski. W zasadzie nie ma teraz takiej gminy, która realizowałaby program podobny i która realizowałaby go z sukcesem” – mówił w swoim wystąpieniu Jan Golba.
Burmistrz Muszyny, który do 12 października br. pełnił funkcję Wiceburmistrza Szczawnicy oraz Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia „Eko Szczawnica”, wyraził podziękowania dla osób, które wspierały szczawnickie władze w podjętych działaniach.
Szczególne podziękowania skierował do p. Małgorzaty Skucha – Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, p. Józefa Kozioła – obecnego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW oraz p. Witolda Kochana – posła, byłego wojewody małopolskiego.

Na zakończenie spotkania Kamila Adamowicz reprezentująca SKORUT Import-Eksport przybliżyła zebranym genezę firmy, jej podstawową działalność oraz dotychczasowe doświadczenia, a także zaprezentowała przykład systemu solarnego na budynku jednorodzinnym oraz strukturę kolektorów słonecznych, które montowane będą w Szczawnicy.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowała kapela góralska „Białopotocanie” a Milena Walosik uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D wystąpiła z mini recitalem wykonując podczas uroczystości kilka piosenek.
 

Galeria zdjęć