Przejdź do stopki

Czyste Powietrze

Treść

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ UMiG Szczawnica

Informacje na temat stanu powietrza monitorowanego w stacjach pomiarowych są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl

Inne przydatne linki:

http://misja-emisja.pl

http://www.niskaemisja.pl

http://waznamisjazdrowaemisja.pl