Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej 364896K

Treść

Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 364896K na odcinku I – w km 0+648 do km 0+768 (sięgacz w km 0+000 do km 0+020, sięgacz w km 0+000 do km 0+095), na odcinku II – w km od 0+768 do km 0+858 (obiekt mostowy w km od 0+768 do km 0+775) z wyłączeniem odcinka w km 0+814 do km 0+858 w miejscowości Szczawnica, Gmina Szczawnica” w wysokości 464 861,00 zł.

Zadanie obejmuje:

1. rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznych, betonowych i betonowo-żwirowych, podbudów i korytek ściekowych z elementów betonowych, łapaczy wód powierzchniowych, studzienek ściekowych, krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej,

2. stabilizacji podbudowy na głębokości ok. 30cm, remont kanalizacji deszczowej i przepustów, montaż podbudów, montaż krawężników i ścieków z elementów betonowych na ławie betonowej, zabezpieczenie korpusu drogi koszami siatkowo– kamiennymi, montaż łapaczy wód powierzchniowych, montaż nawierzchni bitumicznej, montaż nawierzchni betonowej z płyt podwójnie zbrojonych, montaż barier ochronnych, montaż ulicznych lamp solarnych i wymiana opraw oświetlenia ulicznego,

3.Remont obiektu mostowego polegający na remoncie kap bezpiecznikowych, poręczy ochronnych, nawierzchni, płyt najazdowych, izolacji przeciwwilgociowej oraz czyszczenie strumieniowe powierzchni betonowych i metalowych wraz z uzupełnieniem ubytków betonu i pomalowaniu konstrukcji betonowej.