Przejdź do stopki

OSP Szczawnica

Treść

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Szalaya 84
34-460 Szczawnica
tel. alarmowy: 998
tel. 18 262 26 53

Została założona w 1885 r. i liczy 68 członków. Prezesem Zarządu jest Monika Mastalska. Oprócz działalności statutowej, OSP podejmuje wiele wysiłków zachęcających młodzież do współpracy. Od 1985 r. istnieje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Od 1997 r. jednostka OSP w Szczawnicy została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i w związku z tym spoczywają na niej szczególne zadania w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej nie tylko na terenie miasta. OSP działa w systemie zintegrowanym z centrum dowodzenia w Nowy Targu. Jednostka ta również od wielu lat prowadzi współpracę partnerska z OSP Spiska Bella na Słowacji. Współpracuje również ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Istotnych i godnym podkreślenia celem w działaniu OSP jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Działalność tą rozpoczęto już od pierwszych lat istnienia OSP. Prowadzenie tej działalności oprócz uatrakcyjnienia czasu mieszkańcom i gościom było jedną z form pozyskiwania środków na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania. W tym celu w roku 1904 zostało założone przez Jana Malinowskiego kółko aktorskie. Kółko to przekształciło się w Zespół, który działa do chwili obecnej i jest jednym z najstarszych zespołów regionalnych na terenie Pienin. Zespół ten jest zespołem autentycznym. Tak jego Kierownik Pani Aniela Krupczyńska, jak i członkowie pracują społecznie. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień na przeglądach i festiwalach. Ważnym elementem w krzewieniu kultury i rozrywki jest działalność orkiestry dętej, założonej w 1937 r.Orkiestra dęta licząca obecnie 20 członków, od samego początku istnienia do chwili obecnej uświetnia wszystkie uroczystości państwowe i kościelne w mieście. Jej członkowie to społecznicy, nie otrzymują za swą pracę wynagrodzenia. Orkiestra występuje w zależności od okoliczności – w mundurach lub w strojach regionalnych.
Więcej na stronie internetowej:  www.osp.szczawnica.pl       e-mail:straz@osp.szczawnica.pl

 Wyświetl większą mapę