OSP Szczawnica

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Szalaya 84
34-460 Szczawnica
tel. alarmowy: 998
tel. 18 262 26 53

Została założona w 1885 r. i liczy 68 członków. Prezesem Zarządu jest Rafał Zachwieja, a naczelnikiem Ryszard Poremba. Oprócz działalności statutowej, OSP podejmuje wiele wysiłków zachęcających młodzież do współpracy. Od 1985 r. istnieje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która liczy 20 członków. Od 1997 r. jednostka OSP w Szczawnicy została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i w związku z tym spoczywają na niej szczególne zadania w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej nie tylko na terenie miasta. OSP działa w systemie zintegrowanym z centrum dowodzenia w Nowy Targu, choć w Remizie OSP w Szczawnicy pełnione są całodobowe dyżury pracowników Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Jednostka ta również od wielu lat prowadzi współpracę partnerska z OSP Spiska Bella na Słowacji. Współpracuje również ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Istotnych i godnym podkreślenia celem w działaniu OSP jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Działalność tą rozpoczęto już od pierwszych lat istnienia OSP. Prowadzenie tej działalności oprócz uatrakcyjnienia czasu mieszkańcom i gościom było jedną z form pozyskiwania środków na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania. W tym celu w roku 1904 zostało założone przez Jana Malinowskiego kółko aktorskie. Kółko to przekształciło się w Zespół, który działa do chwili obecnej i jest jednym z najstarszych zespołów regionalnych na terenie Pienin. Zespół ten jest zespołem autentycznym. Tak jego Kierownik Pani Aniela Krupczyńska, jak i członkowie pracują społecznie. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień na przeglądach i festiwalach. Ważnym elementem w krzewieniu kultury i rozrywki jest działalność orkiestry dętej, założonej w 1937 r.Orkiestra dęta licząca obecnie 20 członków, od samego początku istnienia do chwili obecnej uświetnia wszystkie uroczystości państwowe i kościelne w mieście. Jej członkowie to społecznicy, nie otrzymują za swą pracę wynagrodzenia. Orkiestra występuje w zależności od okoliczności – w mundurach lub w strojach regionalnych. Kierownikiem Orkiestry jest Witold Salomon.
Więcej na stronie internetowej:  www.osp.szczawnica.pl       e-mail:straz@osp.szczawnica.pl

 Wyświetl większą mapę

 

Aktualizacja danych: 20 kwietnia 2006 r.