Przejdź do stopki

Interpelacja Radnego - Marka Wirciocha złożona podczas zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2023

Treść

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2023 roku, radny Marek Wiercioch złożył interpelację zawierającą prośbę o wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Sopotnickiej. Radny wyjaśnił, że interpelacja powstała w związku z licznymi prośbami mieszkańców. Jezdnia ulicy Sopotnickiej służy do ruchu kołowego i pieszego, ponieważ od skrzyżowania z ulicą Staszowa nie jest wyposażona w chodnik po żadnej ze stron. W okresie letnim przy znacznym ruchu pojazdów oraz w okresie zimowym,  piesi są narażeni  na duże niebezpieczeństwo. Budowa chodnika przynajmniej z jednej strony jest zasadna i ma duże poparcie społeczne.   

Interpelacja znajduje się w załączniku.

Interpelacja radnego Marka Wierciocha (.pdf)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał interpelację Burmistrzowi Miasta i Gminy, wraz z pismem z dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Pismo do Burmistrza przekazujące interpelację (.pdf)

 

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelację i zapytanie radnego w piśmie z dnia 15 maja 2023 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Odpowiedź Burmistrza na interpelację (.pdf)