Przejdź do stopki

Środki poprawy efektywności energetycznej

Treść

Zgodnie z art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej Miasto i Gmina Szczawnica informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

 

  1. W latach 2005-2010 wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu stropu, montaż instalacji solarnej.
  2. W 2015 została zamontowana instalacja solarna na budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
  3. Realizowano program Solarna Szczawnica obejmujący swym zasięgiem 370 obiektów, na których ogółem zamontowane zostały 1574 sztuki kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 3600 m2. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki pozyskanej przez władze Szczawnicy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4 217 660 zł oraz dzięki pożyczce otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 3 473 000 zł oprocentowanej w skali 4% z możliwością jej umorzenia do wysokości 35%”.
  4. Wykonano kompleksowy audyt energetyczny budynków użyteczności publicznej a wytyczne w nim zawarte pozwoliły na dobór odpowiednich metod usprawniających zużycie energii ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody polegający na wymianie źródła ciepła (instalacja gazowa) oraz odnawialne źródła energii (pompa ciepła).
  5. Podczas modernizacji drogi na ul. Skotnickiej wymieniono oświetlenie uliczne na oświetlenie zasilane energią solarną.