Przejdź do stopki

Remont ul. Skotnickiej w Szczawnicy - Remont drogi gminnej 364896K na odcinku I - w km od 0+648 do km 0+768 (sięgacz w km 0+000 do km 0+020, sięgacz w km 0+000 do km 0+095), na odcinku II - w km od 0+768 do km 0+858 (obiekt mostowy w km od 0+768 do km 0+7

Treść

Remont drogi gminnej 364896K na odcinku I - w km od 0+648 do km 0+768 (sięgacz w km 0+000 do km 0+020, sięgacz w km 0+000 do km 0+095), na odcinku II - w km od 0+768 do km 0+858 (obiekt mostowy w km od 0+768 do km 0+775) w miejscowości Szczawnica, Gmina Szczawnica.

Zadanie obejmuje:

  1. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznych, betonowych i betonowo - żwirowych, podbudów i korytek ściekowych z elementów betonowych, łapaczy wód powierzchniowych, studzienek ściekowych, krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej.
  2. Stabilizację podbudowy na głębokości ok. 30cm, remont kanalizacji deszczowej i przepustów, montaż podbudów, montaż krawężników i ścieków z elementów betonowych na ławie betonowej, zabezpieczenie korpusu drogi koszami siatkowo–kamiennymi, montaż łapaczy wód powierzchniowych, montaż nawierzchni bitumicznej, montaż nawierzchni betonowej z płyt podwójnie zbrojonych, montaż barier ochronnych, montaż ulicznych lamp solarnych i wymiana opraw oświetlenia ulicznego.
  3. Remont obiektu mostowego polegający na remoncie kap bezpiecznikowych, poręczy ochronnych, nawierzchni, płyt najazdowych, izolacji przeciwwilgociowej oraz czyszczenie strumieniowe powierzchni betonowych i metalowych wraz z uzupełnieniem ubytków betonu i pomalowaniu konstrukcji betonowej.