Przejdź do stopki

Udostępnianie danych osobowych

Treść

Udostępnianie danych osobowych

 

Kogo dotyczy:
Informacji adresowej udziela się osobom fizycznym i podmiotom jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których danych dotyczą.

 

Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek o udostępnienie danych osobowych osoby
2. Dowód osobisty
3. Dokument potwierdzający interes prawny w pozyskaniu danych osobowych


Formularze / wnioski do pobrania:
Wniosek o udostępnienie danych         .PDF 


Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych ze zbioru danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ustala się w wysokości 31 zł w przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Opłatę za udostępnienie danych wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy
Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem O/Szczawnica
Nr 6088 1700 0020 0100 0005 8901 01Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od dnia przyjęcia wniosku


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

- Art.44 h - ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. W sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych , zbioru PESEL , ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207 poz. 1298 )
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności , zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 105 poz. 667)

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Udostępnione dane mogą być wykorzystane tylko do celów, do których zostały udostępnione.
 


Opracowała: 
Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.