Przejdź do stopki

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Treść


Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.


Wymagane dokumenty:
1.  Wniosek Wniosek.doc (28.00 Kb)
2.  Dowód osobisty
3.  Odpis aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie w przypadku gdy, związek
     małżeński zawarty był poza terenem miasta Szczawnica.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5 zł. (w znaczkach)
  • Opłata skarbowa – 10 zł. (w znaczkach)
 W kasie Urzędu Miasta od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
art.59  ustawy  z  dnia  25  lutego  1964  r.  Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  /Dz. U.  z  1964  r.  Nr  9,  poz.  59  z późniejszymi zmianami/.

Uwagi:
W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba rozwiedziona powinna złożyć oświadczenie przed upływem trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku Sadu o rozwiązaniu małżeństwa.

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.