Przejdź do stopki

Rejestracja zgonu

Treść


Rejestracja zgonu.


Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Książeczka wojskowa zmarłej osoby jeśli podlegała wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu / m.in.mężczyźni do ukończenia 50 roku życia /.
4. Do wglądu:
  • dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej,
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
5. Odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwaosoby zmarłej / w przypadku ich posiadania/
Opłaty:
Nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Od ręki

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018)2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
art. 64- 67 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 roku, Nr 36,poz. 180 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:
  • zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca tego zdarzenia.
  • do zgłoszenia zgonu są obowiązaniw kolejności:
  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  • osoby, które były obecne przy zgonie.
  • zgon osobynależy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zdarzenia.

Opracował:
Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.