Przejdź do stopki

Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta

Treść

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie, realizowane jest zadanie „Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta”. Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 640 728,20 zł.

Inwestycja polega na przebudowie schodów terenowych łączących ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora. Nowe schody będą posiadać szeroki podest, z którego będą prowadziły schody do budynku „Św. Kingi”. Zmodernizowany zostanie również ciąg komunikacyjny do kościoła. Od ul. Szalaya zostanie zamontowana rampa przystosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Rampa umożliwi dojazd do budynku „Św. Kingi” i dalej do ul. Jana Wiktora.


„Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta” - zakończenie prac: https://szczawnica.pl/pl/2503/14877/otwarcie-schodow-sw-kingi.html